تخم مرغ ۱۰.۵ کیلوگرمی پرینت شده و لوکس

فروش تخم مرغ شکراللهی (تخم مرغ جاوید)

تخم مرغ  ۱۰.۵۰۰ کیلوگرم

عرضه از درب مرغداری ، بدون واسطه.

فروش تخم مرغ از درب مرغداری ۱۰.۵۰۰ کیلوگرم ،  درجه ۱ ، فوق لوکس می باشد.

پرینت شده می باشد.

ارسال تخم مرغ از شهر قم ، منطقه سلفچگان می باشد.

با مجوز رسمی از دامپزشکی

کد پروانه بهداشتی بهره برداری از نظام دامپزشکی استان قم: ۲۵۱۲۶۱

حداقل سفارش قابل قبول  ۳۶۰ کارتن می باشد.

هر کارتن ۶ شانه تخم مرغ

فروش تخم مرغ شکراللهی (تخم مرغ جاوید) ، هر کارتن  ۱۰.۵۰۰  کیلوگرم میباشد.

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ۱۰.۵۰۰کیلوگرمی : ۹۹۵۰ تومان

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.