• مرغداری تخمگذار شکراللهی
  • جاده باریت شهرک صنعتی سلفچگان قم
  • 09121539743