جوایز صنعت طیور بریتانیا برای سال ۲۰۱۹

جوایز صنعت طیور بریتانیا برای سال 2019
جوایز صنعت طیور بریتانیا برای سال 2019 هدف از برگزاری این همایش در 19 سپتامبر در Sheraton Grand Park Lane، تشخیص شرکت ها و افرادی است که نقش بسزایی در صنعت طیور بریتانیا دارند. ریچارد گریفیث، مدیر اجرایی شورای مرغداری بریتانیا، گفت: "جوایز ما تمام صنعت طیور را به هم متصل می کند و به ما اجازه می دهد که از کسانی که موانع این صنعت را رفع میکنند تجلیل کنیم. ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت از صنعت طیور بریتانیا داریم . به طور خلاصه، استانداردهای بالای کیفیت، ردیابی، ایمنی مواد...
ادامه مطلب