برچسب: قیمت تمام شده هرکیلو تخم مرغ

صادرات تخم مرغ به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار