آدرس :

دفتر مرکزی : قم -انتهای  75 متری عماریاسر - بعد از کوچه 73 جنب داروخانه مهنا ، ساختمان بهار ، واحد اول

شماره تماس :

02537771750

02537779317

09123516467

09121539743

ایمیل :

info@javidstore.com

فرم ثبت شکایت:

در حال بارگیری