جهت عضویت در کانال تلگرامی خرید و فروش عمده تخم مرغ https://t.me/javideggstore روی لینک ، کلیک نمایید :

اطلاعات بیشتر

جهت اطلاع از آگهی های مرتبط با صنعت طیور و ثبت آگهی مرتبط با صنعت طیور به وب سایت www.javidads.com مراجعه نمایید.

اطلاعات بیشتر
LogoDesign01javidstore

تبلیغات

صنعت طیور

با ثبت تبلیغات  صنعت طیور ، در وب سایت  www.javidstore.com

بیشتر از قبل دیده شوید.

ثبت و درج تبیلغات مرتبط با

صنعت طیور

Pricing Plan

پکیج تبلیغاتی در وب سایت javidstore

ساده

مبلغ 500 هزار تومان

تبلیغ یک ماهه
ساخت رایگان بنر
محل نمایش تبلیغ : نوار کناری هر خبر

پیشرفته

مبلغ 700 هزارتومان

تبلیغ یک ماهه
ساخت رایگان بنر
محل نمایش تبلیغ : نوار کناری هر خبر
محل نمایش تبلیغ : نوار کناری اعلام قیمت تخم مرغ

حرفه ای

مبلغ 1 میلیون تومان

تبلیغ یک ماهه
ساخت رایگان بنر
محل نمایش تبلیغ : نوار کناری هر خبر
محل نمایش تبلیغ : نوار کناری اعلام قیمت تخم مرغ
محل نمایش تبلیغ : صفحه اصلی وب سایت

0