دان مرغ  شامل:

  • کنسانتره  طیور تخمگذار و گوشتی
  • مکمل طیور تخمگذار و گوشتی
  • خوراک آماده طیور بومی
  • ریزمغذی طیور
کارخانه خوراک طیور
خوراک آماده طیور تخمگذار و گوشتی

Feed Composition

خوراک آماده و کنسانتره‌های دام و طیور

با توجه به پیشرفت علم در صنعت دام و طیور و آبزیان و افزایش مصرف مواد پروتینی در داخل کشور و تنوع نهاده های داخلی و وارداتی، این مجموعه با بهره مندی از اساتید مجرب و کارشناسان با تجربه در صنعت دامپروری و طیور، درجهت تولید محصولات لبنی و پروتینی با کیفیت و کاهش هزینه های خوراک مصرفی دامداران و مرغداران و افزایش سلامت طیور و دام، با توجه به نهاده های در دسترس دامداران و مرغداران اقدام به تولید کنسانتره های دامی و طیور نموده است.