طراحی و اجرای وب سایت مرغداری بصورت رایگان با کسر 200 تومان کمیسیون به ازای هر کیلوگرم فروش تخم مرغ

طراحی وب سایت مرغداری تخم گذار بصورت رایگان

طراحی وب سایت مرغداری تخم گذار بصورت رایگان

طراحی و راه اندازی وب سایت

طراحی و راه اندازی وب سایت از صفر تا صد برعهده ی ما می باشد و بصورت کاملا رایگان انجام میشود.

کمیسیون به ازای هر کیلو فروش تخم مرغ

پس از راه اندازی وب سایت و آماده سازی جهت فروش تخم مرغ ، به ازای هر کیلوگرم فروش اینترنتی ، از طریق وب سایت 200 تومان کمیسیون حق مشارکت برای وب سایت محفوظ می باشد.