طراحی و اجرای وب سایت مرغداری بصورت رایگان با کسر 50 تومان کمیسیون به ازای هر کیلوگرم فروش تخم مرغ

طراحی وب سایت مرغداری تخم گذار بصورت رایگان

طراحی وب سایت مرغداری تخم گذار بصورت رایگان

طراحی و راه اندازی وب سایت

طراحی و راه اندازی وب سایت از صفر تا صد برعهده ی ما می باشد و بصورت کاملا رایگان انجام میشود.

کمیسیون به ازای هر کیلو فروش تخم مرغ

پس از راه اندازی وب سایت و آماده سازی جهت فروش تخم مرغ ، به ازای هر کیلوگرم فروش اینترنتی ، از طریق وب سایت 50 تومان کمیسیون حق مشارکت برای وب سایت محفوظ می باشد.

0