تخم مرغ صادراتی

صادرات تخم مرغ به کشورهای عراق ، کشورهای حوزه خلیج فارس ، قطر ، امارات ، عمان ، کویت ، افغانستان ، ارمنستان ، گرجستان و ....