جهت نمایش مناسب، مطالب این صفحه لطفا تلفن همراه خود را 90 درجه بچرخانید:

شرایط فروش عمده تخم مرغ چیست؟

 1. بصورت واریزی
 2. بصورت مدت دار
خرید و فروش عمده تخم مرغ
 1. واریزی:
  1. 🔴روزی که خریدار قصد تهیه بار تخم مرغ را دارد ، بایستی تا قبل ساعت 10 صبح ، مبلغ 10 میلیون تومان ، بابت بیعانه به حساب فروشنده (وب سایت جاویداستور) واریز گردد. 🔷🔷لینک واریز پیش پرداخت از طریق وب سایت: واریز پیش پرداخت 🔷🔷
  2. 🔴ساعت 13:30 الی 14:00 قیمت روزانه تخم مرغ معین میگردد.
  3. 🔴در صورتی که بر سر قیمت بین خریدار و فروشنده توافقی حاصل نگردد ، مبلغ بیعانه مرجوع خواهد شد.
  4. 🔴پس از توافق قیمت بین خریدار و فروشنده ،بایستی مابقی مبلغ بار تخم مرغ قبل از بارگیری از مرغداری ، توسط خریدار واریز گردد.
   1. 🔸🔸در صورتی که پس از قطعی شدن قیمت و سفارش بار تخم مرغ ، خریدار منصرف گردد ، مبلغ بیعانه پرداختی جهت جبران خسارات وارده ، مرجوع نخواهد شد.
   2. 🔸🔸در صورتی که پس از قطعی شدن قیمت و سفارش بار تخم مرغ ،  خریدار قبل از بارگیری تخم مرغ از مرغداری مابقی مبلغ را پرداخت ننماید ، مبلغ بیعانه پرداختی جهت جبران خسارات وارده ، مرجوع نخواهد شد.
 2. مدت دار:
  1. 🔴خرید تخم مرغ بصورت مدت دار، مستلزم خرید حداقل 5 بار ، سفارش تخم مرغ بصورت واریزی می باشد.
  2. 🔴جهت خرید تخم مرغ بصورت مدت دار ، ارائه ضمانت نامه بانکی(ضمانت نامه تعهد پرداخت) الزامی می باشد.
   1. 🔸🔸ضمانت نامه تعهد پرداخت: این نوع ضمانت‌نامه‌ه به منظور قبول پرداخت دین قطعی یک شخص در سررسید معین و به نفع طلبکار صادر می شود. چنانچه بدهکار یا ضمانت خواه بدهی خودرا به موقع پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نمایید.
جهت خرید عمده تخم مرغ همه چیز مهیاست ، با تکمیل فرم زیر همین حالا شروع کنید:
در حال بارگیری