قیمت تخم مرغ

قیمت تخم مرغ اعلامی در این وب سایت ، طبق اعلام قیمت های روزانه ی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن می باشد.

قیمت تخم مرغ

درباره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با مشارکت و همراهی مرغداران سراسر کشور و اتحادیه های استانی و تعاونیهای فعال شهرستانها تشکیل و فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز نموده است .

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با هدف انسجام بخشی در واحدهای پرورش مرغ تخم گذارکشور و صنایع وابسته به آن تشکیل گردید تا ضمن ایجاد یک شخصیت حقوقی توانمند بتواند:

  • رابط و سخنگو و نماینده تولیدکنندگان صنعت مرغ تخمگذارکشور و صنایع وابسته به آن با سایر اشخاص از جمله دولت باشد.
  • همزمان با آن بتواند در یک بستر مناسب ارتباط مردمی و صنفی را برقرار و به آن رسمیت ببخشد.
  • از محل جمع کردن قدرت و توان خرد و جزء در سطح کشور و تبدیل آن به یک قدرت واحدمدافع این صنعت باشد
  • برحسب وظیفه ذاتی خودوطبق اساسنامه بتواند نسبت به تامین نیاز واحدهای تولیدی به انواع نهاده های تولید با رعایت اصل حداقل قیمت ،کیفیت مناسب و تامین به موقع وتامین نیازهای آموزشی اعضاء وبازاریابی وبازار رسانی محصول تولیدی واحدها اقدام نماید به نحوی که هزینه های تمام شده محصول به حداقل ودرآمد حاصله تامین کننده منفعت مورد توقع مرغدار بوده ومحصول تولیدی اقتصادی وپایدار گردد.

لذا با این تفکر اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بنا نهاده شد و در طی سالهای اخیر به موفقیتهای چشمگیری نیز در جهت ایفای وظائف اساسی خود نایل آمده است.

تخم مرغ تعاونی مرغداران متشکل سلفچگان
فروش عمده تخم مرغ ، تعاونی مرغداران متشکل سلفچگان قم

نرخ روز قیمت تخم مرغ بصورت عمده:

 

قیمت تخم مرغ اعلامی صرفا برای تخم مرغ ساده ، بدون پرینت می باشد.

قیمت تخم مرغ همه روزه ، ساعت ۲ بعدازظهر مشخص میشود.

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

تخم مرغ ۱۳ کیلوگرمی

تخم مرغ ساده ، بدون پرینت

۱۴۲۰۰توماندر هر کیلوگرم
تخم مرغ ساده ، بدون پرینت
تخم مرغ پرینت شده : ۱۰۰ تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
تخم مرغ زرده طلایی : ۱۰۰ تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
قیمت های اعلامی ، جهت فروش عمده می باشد.
فروش عمده : حداقل سفارش ۳۵۰ کارتن تخم مرغ
هر کارتن تخم مرغ ، ۱۳ کیلوگرم می باشد.
هر کارتن تخم مرغ ، شامل ۶ شانه می باشد.
هر شانه تخم مرغ ،شامل ۳۰ تخم مرغ می باشد.

تخم مرغ ۱۲.۵ کیلوگرمی

تخم مرغ ساده ، بدون پرینت

۱۴۴۵۰توماندر هر کیلوگرم
تخم مرغ ساده ، بدون پرینت
تخم مرغ پرینت شده : ۱۰۰ تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
تخم مرغ زرده طلایی : ۱۰۰ تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
قیمت های اعلامی ، جهت فروش عمده می باشد.
فروش عمده : حداقل سفارش ۳۶۰ کارتن تخم مرغ
هر کارتن تخم مرغ ، ۱۲.۵ کیلوگرم می باشد.
هر کارتن تخم مرغ ، شامل ۶ شانه می باشد.
هر شانه تخم مرغ ،شامل ۳۰ تخم مرغ می باشد.

تخم مرغ ۱۲ کیلوگرمی

تخم مرغ ساده ، بدون پرینت

۱۴۷۰۰توماندر هر کیلوگرم
تخم مرغ ساده ، بدون پرینت
تخم مرغ پرینت شده : ۱۰۰ تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
تخم مرغ زرده طلایی : ۱۰۰ تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
قیمت های اعلامی ، جهت فروش عمده می باشد.
فروش عمده : حداقل سفارش ۳۶۰ کارتن تخم مرغ
هر کارتن تخم مرغ ، ۱۲ کیلوگرم می باشد.
هر کارتن تخم مرغ ، شامل ۶ شانه می باشد.
هر شانه تخم مرغ ،شامل ۳۰ تخم مرغ می باشد.

نمودار تغییرات قیمت، سال ۱۳۹۹: (قیمت براساس تومان به ازای هر کیلوگرم میباشد.)

آرشیو قیمت فروردین ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت اردیبهشت ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت خرداد ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت تیر ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت مرداد ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت شهریور ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت مهرماه تا دی ماه ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت بهمن ماه تا اسفند ماه ۱۳۹۸

کلیک نمایید

آرشیو قیمت فروردین تا تیر ۱۳۹۹

کلیک نمایید

آرشیو قیمت تیر تا شهریور ۱۳۹۹

کلیک نمایید

آرشیو قیمت مهرماه ۱۳۹۹

کلیک نمایید

آرشیو قیمت آبان ۱۳۹۹

کلیک نمایید