قیمت تخم مرغ

قیمت تخم مرغ اعلامی در این وب سایت ، طبق اعلام قیمت های روزانه ی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن می باشد.

قیمت تخم مرغ

نرخ روز قیمت تخم مرغ بصورت عمده:

قیمت تخم مرغ اعلامی صرفا برای تخم مرغ ساده ، بدون پرینت می باشد.

قیمت تخم مرغ همه روزه ، ساعت 2 بعدازظهر مشخص میشود.

قیمت نرخ دولتی ، کیلویی 14000 تومان می باشد.

تاریخ : 1399/12/06

تخم مرغ 13 کیلوگرمی

تخم مرغ ساده ، بدون پرینت

14300توماندر هر کیلوگرم
تخم مرغ ساده ، بدون پرینت
تخم مرغ پرینت شده : 100 تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
تخم مرغ زرده طلایی : 100 تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
قیمت های اعلامی ، جهت فروش عمده می باشد.
فروش عمده : حداقل سفارش 350 کارتن تخم مرغ
هر کارتن تخم مرغ ، 13 کیلوگرم می باشد.
هر کارتن تخم مرغ ، شامل 6 شانه می باشد.
هر شانه تخم مرغ ،شامل 30 تخم مرغ می باشد.

تخم مرغ 12.5 کیلوگرمی

تخم مرغ ساده ، بدون پرینت

14600توماندر هر کیلوگرم
تخم مرغ ساده ، بدون پرینت
تخم مرغ پرینت شده : 100 تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
تخم مرغ زرده طلایی : 100 تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
قیمت های اعلامی ، جهت فروش عمده می باشد.
فروش عمده : حداقل سفارش 360 کارتن تخم مرغ
هر کارتن تخم مرغ ، 12.5 کیلوگرم می باشد.
هر کارتن تخم مرغ ، شامل 6 شانه می باشد.
هر شانه تخم مرغ ،شامل 30 تخم مرغ می باشد.

تخم مرغ 12 کیلوگرمی

تخم مرغ ساده ، بدون پرینت

14900توماندر هر کیلوگرم
تخم مرغ ساده ، بدون پرینت
تخم مرغ پرینت شده : 100 تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
تخم مرغ زرده طلایی : 100 تومان به قیمت اعلام شده افزوده خواهد شد.
قیمت های اعلامی ، جهت فروش عمده می باشد.
فروش عمده : حداقل سفارش 360 کارتن تخم مرغ
هر کارتن تخم مرغ ، 12 کیلوگرم می باشد.
هر کارتن تخم مرغ ، شامل 6 شانه می باشد.
هر شانه تخم مرغ ،شامل 30 تخم مرغ می باشد.

نمودار تغییرات قیمت، سال 1399: (قیمت براساس تومان به ازای هر کیلوگرم میباشد.)

آرشیو قیمت فروردین 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت اردیبهشت 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت خرداد 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت تیر 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت مرداد 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت شهریور 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت مهرماه تا دی ماه 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت بهمن ماه تا اسفند ماه 1398

کلیک نمایید

آرشیو قیمت فروردین تا تیر 1399

کلیک نمایید

آرشیو قیمت تیر تا شهریور 1399

کلیک نمایید

آرشیو قیمت مهرماه 1399

کلیک نمایید

آرشیو قیمت آبان 1399

کلیک نمایید

آرشیو قیمت آذر 1399

کلیک نمایید

آرشیو قیمت دی 1399

کلیک نمایید

آرشیو قیمت بهمن 1399

کلیک نمایید

درباره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با مشارکت و همراهی مرغداران سراسر کشور و اتحادیه های استانی و تعاونیهای فعال شهرستانها تشکیل و فعالیت خود را از سال 1380 آغاز نموده است .

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با هدف انسجام بخشی در واحدهای پرورش مرغ تخم گذارکشور و صنایع وابسته به آن تشکیل گردید تا ضمن ایجاد یک شخصیت حقوقی توانمند بتواند:

  • رابط و سخنگو و نماینده تولیدکنندگان صنعت مرغ تخمگذارکشور و صنایع وابسته به آن با سایر اشخاص از جمله دولت باشد.
  • همزمان با آن بتواند در یک بستر مناسب ارتباط مردمی و صنفی را برقرار و به آن رسمیت ببخشد.
  • از محل جمع کردن قدرت و توان خرد و جزء در سطح کشور و تبدیل آن به یک قدرت واحدمدافع این صنعت باشد.
  • برحسب وظیفه ذاتی خودوطبق اساسنامه بتواند نسبت به تامین نیاز واحدهای تولیدی به انواع نهاده های تولید با رعایت اصل حداقل قیمت ،کیفیت مناسب و تامین به موقع وتامین نیازهای آموزشی اعضاء وبازاریابی وبازار رسانی محصول تولیدی واحدها اقدام نماید به نحوی که هزینه های تمام شده محصول به حداقل ودرآمد حاصله تامین کننده منفعت مورد توقع مرغدار بوده ومحصول تولیدی اقتصادی وپایدار گردد.

لذا با این تفکر اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بنا نهاده شد و در طی سالهای اخیر به موفقیتهای چشمگیری نیز در جهت ایفای وظائف اساسی خود نایل آمده است.

رنگدانه
رنگدانه مرغ تخمگذار
0