مرغداران تخمگذار ایران

لیست مرغداران تخمگذار ایران

مرغداران تخمگذار ایران

شماره تماس

فروش تخصصی بانک اطلاعات مرغداران تخمگذار ایران برای هر استان بصورت اختصاصی توسط جاویداستور

برای هر استان ، لیستی از مرغداران تخمگذار فعال آن استان بهمراه شماره تماس مرغدار فرستاده خواهد شد.

این بانک اطلاعاتی مناسب مشاغل خدماتی ، نظیر :

فروشندگان تجهیزات مرغداری ، نهاده و ریزمغذی ها می باشد ، که جهت فروش محصولات خود به شماره تماس مرغداران نیاز دارند.

همچنین فروشندگان تخم مرغ ، که جهت خرید تخم مرغ بصورت مستقیم از مرغدار نیاز به شماره تماس مرغداران تخمگذار می باشند.