نحوه صادرات تخم مرغ

صادرات تخم مرغ ، دستورالعمل صادرات

آشنایی و کسب اطلاعات لازم جهت نحوه صادرات تخم مرغ و اطلاع از دستورالعمل صادرات

دستورالعمل صادرات تخم مرغ

دستورالعمل صادرات تخم مرغ توسط وزارت جهاد و اتحادیه میهن تهیه و تدوین میگردد

دستورالعمل صادرات تخم مرغ خوارکی و نحوه صادرات تخم مرغ ،پیرو تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و برگزاری جلسه کمیته راهبری مندرج در تفاهم نامه در مورخ 99/8/24  در محل دفتر توسعه صادرات و زیر ساخت های صنایع و بازار ، دستورالعمل صادرات تخم مرغ خوراکی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ میگردد:

شرایط قطعی متقاضیان صادرات تخم مرغ

شرط اول

دارای کارت بازرگانی بوده ومجوز بنام دارنده کارت بازرگانی باشد.

شرط دوم

ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان بالای 70 درصد باشد.

شاخص های تعیین اولویت متقاضیان صادرات تخم مرغ

50 امتیاز

مشارکت در تنظیم بازار در یک سال گذشته به تایید مشترک دفتر توسعه بازار و زنجیره ها و اتحادیه همراه با ضمانت نامه بانکی جهت مشارکت در تنظیم بازار آتی

30 امتیاز

دارا بودن زنجیره تخم مرغ (تولید ، بسته بندی و ...)

20 امتیاز

میانگین وزنی صادرات تخم مرغ در 3 سال گذشته

جهت خرید تخم مرغ صادراتی

جهت خرید تخم مرغ صادراتی و کسب اطلاعات بیشتر

ضوابط ، دستورالعمل تخم مرغ

آخرین دستورالعمل صادرات تخم مرغ خوارکی

شرایط صادرات تخم مرغ خوراکی

دستورالعمل جدید صادرات تخم مرغ