صادرات تخم مرغ به عراق ، کشورهای حوزه خلیج فارس ، قطر ، عمان ، امارات ، کویت ، افغانستان ، گرجستان ، ارمنستان و ....