تخم مرغ نورورزی

فروش عمده تخم مرغ فله و تخم مرغ بسته بندی

جشنواره نوروزی تخم مرغ فله و تخم مرغ بسته بندی ، با همکاری تعاونی مرغداران متشکل قم و صنایع بسته بندی تخم مرغ چیلای

و اما
تخفیفات نوروزی
تخم مرغ بسته بندی چیلای

تخفیفات نوروزی تخم مرغ بسته بندی چیلای ، فقط شامل تخم مرغ های بسته بندی ارگانیک (قهوه ای ) می باشد.

چیلای

جشنواره نوروزی چیلای

اوه! هیچ محصولی یافت نشد.
فروش عمده تخم مرغ فله

تعاونی مرغداران متشکل قم

فروش عمده تخم مرغ فله

اوزان مختلف

از وزن10 کیلوگرم تا وزن13 کیلوگرمی

با بیش از یک میلیون قطعه مرغ تخمگذار