دسته: نقد و بررسی

نکته قابل توجه در صدر جدول بودن کشور آمریکا در تولید ذرت در جهان از سال 1961 تاکنون میباشد.
بزرگترین مرغداری تخمگذار در آسیا
سیاست‌هایی مشکوک؛ عامل کاهش تولید ۵۰ درصدی نهاده‌های صنعت طیور
نکاتی درباره بازاریابی تخم مرغ در سراسر جهان
تفاوت در ویژگی های تخم پرندگان مختلف
مروری اجمالی بر قیمت تخم مرغ در سالی که گذشت((1399-1398))
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با بیان این که امسال به دلیل گران بودن قیمت مواد پروتئینی تقاضای بسیار زیادی برای مصرف تخم مرغ بوده است گفت: مصرف تخم مرغ امسال نسبت به سال گذشته تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
تحلیلی گذرا بر صنعت طیور تخمگذار در سالی که گذشت