تغذیه نیمه شب طیور تخمگذار

تغذیه نیمه شب طیور تخمگذار
تغذیه نیمه شب طیور تخمگذار ● یک برنامه نوری اختیاری است که موجب افزایش مصرف دان میشود. ● زمانی که نیاز به مصرف بیشتر دان در دوران پرورش و یا گله های تخمگذار باشد مورد استفاده قرار میگیرد. ● موجب افزایش جذب کلسیم در طول شب میشود و این زمانی است که پوستۀ تخم مرغ تشکیل میشود. ● در زمان پیک تولید تخم مرغ برای افزایش مصرف دان مفید است. ● به حفظ مصرف دان در آب و هوای گرم کمک میکند. ● تغذیه نیمه شب ۵- ۲ گرم در روز به ازاء هر پرنده مصرف دان را افزایش میدهد. نحوه انجام کار: ● ● برای...
ادامه مطلب

قیمت ذرت دامی به ٢٢٠٠ تومان رسید

قیمت نهاده‌ها افزایش می یابد
قیمت ذرت دامی به ٢٢٠٠ تومان رسید. ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حدود سه ماه اخیر قیمت این کالا با نوسانات جزئی همراه بوده ضمن اینکه صادرات تخم مرغ به عراق وبه صورت محدود به افغانستان همچنان ادامه دارد. وی میزان صادرات تخم مرغ را از ابتدای سال تاکنون حدود ٣٤ تا ٣٥ هزارتن اعلام کرد. این فعال بخش خصوصی وضعیت بازار نهاده‌ها را نامساعد توصیف کرد و افزود: در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت ١٣٥٠تومان است قیمت این نهاده در بازار بین ٢١٠٠ تا ٢٢٠٠ تومان است ضمن...
ادامه مطلب