جهت عضویت در کانال تلگرامی خرید و فروش عمده تخم مرغ https://t.me/javideggstore روی لینک ، کلیک نمایید :

اطلاعات بیشتر

جهت اطلاع از آگهی های مرتبط با صنعت طیور و ثبت آگهی مرتبط با صنعت طیور به وب سایت www.javidads.com مراجعه نمایید.

اطلاعات بیشتر

دسته: آموزش

بازیافت پوسته تخم مرغ
قیمت مرغ و تخم مرغ دستوربردار نیست
فاصله گذاری اجتماعی در مرغداری
درجه بندی تخم مرغها
تاثیر سن مرغ بر روی کیفیت تخم مرغ
براورد استحکام پوسته تخم مرغ
شستشو و ضدعفونی مرغداری گوشتی
تخم مرغ قهوه ای یا تخم مرغ سفید؟
آشنایی با مرغدار تخمگذار استرالیایی خانوم ویلسون راشل
تاثیر بیماری های ویروسی بر روی کیفیت تخم مرغ