دسته: دسته بندی نشده

ضرورت تامین ارز نهاده های دامی
عراقی‌ها مشتری تخم‌مرغ‌های قم شدند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ برای مرغداران ۴۹ هزار تومان است که در حال حاضر با ۱۰ هزار تومان کمتر آن را به بازار عرضه می‌کنند.
شرکت تخم مرغ آزاد لیکس
درد و دل تولیدکننده مرغ و تخم مرغ با رهبرانقلاب
حکایت تخم مرغ‌های وارداتیِ تاریخ مصرف گذشته
بازگشت قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب
شرط‌های تداوم عرضه تخم‌مرغ دولتی