دسته: تخم مرغ

عراقی‌ها مشتری تخم‌مرغ‌های قم شدند
خراسان رضوی از تولید تخم‌مرغ عقب‌نشینی کرد
بر اساس آمارهای جهانی در حالی که تخم مرغ در آمریکا رکوردزنی کرده قیمت آن در ایران کمتر از 82 کشور جهان است.
به خاطر کمبود عرضه بسیاری از فروشگاه‌ها در انگلیس تخم‌مرغ را سهمیه‌بندی کردند.
تخم مرغ گران می‌شود
افزایش قیمت تخم‌مرغ، صنایع غذایی فرانسه را مجبور به تغییر دستور غذا می‌کند.
اتاق ملی تولیدکنندگان طیور و خوراک لهستان در بیانیه‌ای در 4 سپتامبر هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی و قیمت‌های بالای خوراک، نوید افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار لهستان تا پایان سال 2022 را میدهد.
تولید تخم مرغ آمریکا در ماه مارس
شرکت تخم مرغ آزاد لیکس
کنفرانس صنعت تخم مرغ و طیور بریتانیا