برچسب: آنفلوانزای فوق حاد H5N2

20 کانون آلوده به آنفلوآنزای پرندگان در اصفهان شناسایی شد
تائید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار
فصل آنفلوانزای پرندگان