برچسب: بیش از ۴۵ هزار تُن تخم مرغ در قم تولید شد

بیش از ۴۵ هزار تُن تخم مرغ در قم تولید شد