برچسب: تخم مرغ تولیدی قم

فروش تخم مرغ 11/950 الی 12 کیلوگرمی مرغداری شکراللهی، بدون واسطه از درب مرغداری