برچسب: دلیل کمبود عرضه مرغ و تخم مرغ

کسری 1200 تن تخم‌مرغ در همدان
چرا تخم‌مرغ گران شد؟
۲۰۰ تن تخم مرغ وارد کشور شد