برچسب: رئیس هیئت مدیره مرغداران ایرلند (IFA)

مرغداران ایرلند : افزایش قیمت ، تنها راه پوشش هزینه های تولید خواهد بود. اندی بویلن، رئیس هیئت مدیره مرغداران ایرلند (IFA)، از تمام ذینفعانی که در تهیه و خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ مشغول به کار هستند، خواست که افزایش هزینه های تولید را بپذیرند.