برچسب: روزانه ۲۵۰ تن تخم مرغ در قم تولید و روانه بازار می شود

روزانه ۲۵۰ تن تخم مرغ در قم تولید و روانه بازار می شود