برچسب: نهاده دامی

وزارت جهاد کشاورزی نسبت به وضعیت ارز اطلاعی ندارد
قیمت نهاده‌ها افزایش می یابد
صادرات تخم مرغ از سر گرفته شد
تخصیص ارز نهاده‌های دامی
تخصیص ارز نهاده‌های دامی
تخم مرغ شکراللهی 12/150 الی12/200