برچسب: کرونا

صادرات تخم مرغ از سر گرفته شد
افزایش ٢٠درصدی مصرف تخم‌مرغ/قیمت افزایش نمی‌یابد
کرونا به دام و طیور منتقل نمی‌شود