برچسب: ۱۰۰ درصد گله‌های مرغ تخم گذار ۲ نوبت واکسینه شدند

۱۰۰ درصد گله‌های مرغ تخم گذار ۲ نوبت واکسینه شدند