برچسب: مرغداری تخمگذار

مشکلات صنعت دام و طیور افزایش یافته
بیمِ تعطیلی مرغداری‌ها در کهگیلویه و بویراحمد
وزارت جهاد کشاورزی نسبت به وضعیت ارز اطلاعی ندارد
بزرگترین مجموعه درحال ساخت تولید تخم مرغ کشور
زیان هزار و ۴۰۰ تومانی مرغداران تخمگذار